Pravila igre kozaklamf

KOZAKLAMF

stara igra, imenovana tudi ZBIJANJE KOZE

PRAVILA in POTEK IGRE

Igra je namenjena predvsem dečkom od 8. do 16. leta, niso pa izjeme tudi deklice iste starosti, pa tudi mlajši, starejši in veliko starejši. Pravila so na začetku videti rahlo zapletena, ko pa igra steče, je hitro vse jasno in nadvse zabavno.

Igra se »na čas« /po dogovoru/, igrišče je lahko trata, dvorišče, pot s kakršnokoli podlago, parkirišče ali celo stadion. Rekviziti za igro so ploščati kamni, lesene, PVC ali kovinske ploščice – ČEKI, in koza, sestavljena iz najmanj treh lesenih, PVC ali pločevinastih valjastih elementov, ki jim rečemo ČOK. Igralci so lahko samo amaterji, licenca ni potrebna, prepovedana pa je tudi uporaba dopinga.

V eni igri igra najmanj 5 igralcev, posebna osebna oprema ni predvidena, najprimernejše in najbolj izvirno je biti bosopet kratkohlačnik.

Igrišče je pravokotno omejeno polje 5×10 m. Ena krajša stranica je metalna črta, druga zaključuje igrišče. 1 m od zaključne črte je v sredino vrisan krog /zapik/, v sredini katerega stoji koza. Vse mere so približne in prilagodljive razmeram, številu igralcev in drugim zmožnostim.

Vsak igralec ima svoj ček. Čeki se razlikujejo po barvi, obliki, materialu ali posebnih oznakah, z njim poizkušajo igralci z meti izza metalne črte podreti kozo.

Pred pričetkom igre se izbere pastirja tako, da se čeke bliža h kozi. Kdor kozo prvi podre, je prvič pastir (-1KT), če pa je nihče ne podre, je pastir tisti, ki ima od zapika najbolj oddaljen ček (-1KT).

Preden igralec vrže ček, mora zaklicati: „POZOR“ in nato cilja kozo. Če kozo podre /koza ščije/, jo mora pastir najprej postaviti nazaj, potem pa sme loviti metalca, ki gre po polju po svoj kamen /ček/ in se z njim vrne za metalno črto.

Metalec lahko na begu uporabi zapik z vstopom v krog ali tako, da stopi na svoj ček in nato izrabi priložnost za pobeg. Če pastir pri prihodu ali pobegu ujame metalca, je ujeti nov kozji pastir, ki mora vstopiti najprej v krog-zapik in dovoliti igralcem, da se vrnejo za metalno črto s svojimi čeki.

Če igralec ne podre koze, ciljajo kozo naslednji igralci po istem pravilu. Če tudi njim ne uspe podreti koze, gredo po zadnjem metu igralci vsak po svoj kamen. Če pa komu uspe podreti kozo, „odreši“ sotekmovalce, da si pridobijo svoje kamne in se vrnejo za metalno črto in lučanje se ponavlja.

Zmagovalec igre je tisti, ki zbere po dogovorjenem času za igro najmanj kazenskih točk.

KAZENSKE TOČKE:

igralec, ujet v polju 1 KT, menjava pastirja MP,

ček, vržen izven polja 1KT, MP,

prestop meje pri metu ali na begu 1KT, MP,

gibanje med pozorom in metom 1KT, MP,

lovljenje ali odbijanje čeka 3KT,

pobiranje ali premikanje tujega čeka 2KT, MP,

ciljanje pastirja s čekom – diskvalifikacija,

metanje na tuj pozor 2KT, MP,

metanje brez pozora 1KT, MP,

premikanje čeka po podlagi 2KT, MP.

Mladi igralci se o vseh problemih in dopolnilih običajno sicer sami dogovorijo, vendar se včasih igra zaradi nesporazumov grobo konča, zato je dobro, da tekmovanje vodi sodnik.

Pravila so po dolgem pozabljenju igre napisana za 1. SVETOVNO PRVENSTVO V KOZAKLAMFU za DAN SONCA, 5. festival ustvarjalnosti, dne 22.maja 2010, s čimer odpiramo novo ero v zgodovini KK.

Pravilnik pripravil:

Marko Kožar, organizator in sodnik vseh dosedanjih svetovnih prvenstev v Kozaklamfu – Rašca Open 2010 – 2013

ds12137 ds12104 ds12053

You may also like...